اگر برگردی

عشق يک واژه زيباست اگر برگردی
زندگی چيدن روياست اگر برگردی
در پس کوچه ای از اشک اقامت دارم
بهترين کوچه همين جاست اگر برگردی
فصل خاکستری مرگ به ما رو کرده
سهم ما ابی درياست اگر برگردی
بی تو زرديم در اين فصل مسيحايی سبز
مرگ يک واژه بی جاست اگر برگردی

/ 0 نظر / 20 بازدید