تا ابد

تا ابد
عشق تو جامه قبای دل تنهای من است
صورت ماه تو فانوسک شبهای من است
در نگاهت گل خورشید اقامت دارد
دستهایت همه امنیت رویای من است
عشق بی دغدغه و پاک و مسیحایی تو
پری کوچک سبز دل دریای من است
ای به دام تو گرفتار دلم تا به ابد
دام عشقت ثمر هر چه دعاهای من است
کوچه باغ پر امید و تمنای دلت
تا ابد منظره ی پاک تماشای من است
بی تو و عشق تو هرگز نتوانم بودن
نام تو زمزمه ی شام و سحرهای من است

/ 0 نظر / 5 بازدید