اندازه ی خدا

"مينويسم همه با تو نبودن ها را

   تا تو از تنهايی مرا به با تو بودن ببری.

   و من باور کردم نگاهت را

   و دلتنگيم را سکوت خواهم کرد

  ا گر چه به اندازه ی خدا رسيده باشد"

/ 0 نظر / 6 بازدید