بی تو برای هميشه

دلم هوای اين خونه را کرد اومدم ديدم اون هم بدون تو خيلی غمگينه

ای کاش زمان به عقب می رفت ای کاش هنوز هم بودی..............

 اگر می دانستم پرواز کبوتر پرواز اخر است و لبخند ماه اخرین لبخند
اگر می دانستم قدمهای مسافر قدمهای بی باز گشتیست و کوچ پرستوها
اخرین کوچ و نفسهای ماهی کوچک اخرین زمزمه زندگیست.
اگر می دانستم قلبم هیچگاه پر پرواز نخواهد داشت و بهار هیچگاه به کلبه قلبم بازنخواهدگشت
تو را برای اخرین بار به خاطر می سپردم

/ 0 نظر / 6 بازدید