براي يك ابر زود گذر

نمی دانم چرا؟
اما اگر تعجيل می کردم
اگر شعرو غزل يا مثنوی را
وارد تمثيل می کردم
سوالی را که مدتهاست می پرسم
جوابي هم نمي گيرم
چنان شعری مثل گونه
برای مردمان تحليل می کردم
اگر بالا نشين بودم
اگر من جای او بودم
برادر دوستی را طينت
قابيل مي كردم
ستم را رنگی از مردان بی پيمانه ميدادم
و ظلمی را که بر ما می رود تعديل می کردم
اگر خورشيد جايش را به من ميداد
با ذرات نورم از خدا تجليل می کردم
دلم می خواست در اين شعر شور انگيز
غزل را با کلامی از شما تکميل می کردم
اگر قدری توان می داشتم
اری اگر قدری
رديفم را برای مهربانيها
برای خوبيت قنديل می کردم

  
نویسنده : نازبانو ; ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۱