بعد از او

   

     آن دوست که عهد دوست داری بشکست

     می رفت و منش  گرفته دامن در دست

     می گفت دگر باره  به خوابم بينی

     پنداشت که بعد از او مرا خوابی هست

   

       ( ابو سعيد ابولخير)

  
نویسنده : نازبانو ; ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸۳