تو را برای اخرين بار به خاطر می سپردم

اگر می دانستم پرواز کبوتر پرواز اخر است و لبخند ماه اخرين لبخند
اگر می دانستم قدمهای مسافر قدمهای بی باز گشتيست و کوچ پرستوها
اخرين کوچ و نفسهای ماهی کوچک اخرين زمزمه زندگيست.
اگر می دانستم قلبم هيچگاه پر پرواز نخواهد داشت و بهار هيچگاه به کلبه قلبم بازنخواهدگشت
تو را برای اخرين بار به خاطر می سپردم

  
نویسنده : نازبانو ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢