عشق وعاشق


عاشق که گدایی نمی کند ,عاشق که قهرمان حادثه نيست
عاشق که محدود نمی کند, عاشق که دلتنگ نمی شود
عاشق که نمی نالد, پس چيست راز اين همه نياز؟
پس چيست حقيقت وجود اشک در پس چشمان عاشق.
عشق حادثه نيست که عاشق قهرمان حادثه باشد
اين همه نوشتن برای چيست؟
عشق که فراموش نمی شود , عشق زمان را فراموش می کند
عشق که در دو کلمه شکل نمی پذيرد
عشق زاده ی دلتنگی فاصله هاست و لعنت به فاصله ها اگر معنایشان جداییست.
  
نویسنده : نازبانو ; ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸۱