حقيقت زيبای زندگی

گشودنی به اندازه اسمان ابی
پروازی در مسير ستاره دنباله دار
رويت لحظه ای شهاب زودگذر
پرشی در اتفاع ديوانه نور
دريچه ای به روی حقيقت زيبای زندگيست   
نویسنده : نازبانو ; ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ آبان ،۱۳۸۱