شماره ۴

  روی  سنگی که نتراشيده اند

  "اينجا کسی خوابيده ساکت باشيد "

   من از زمان مشروطه به بعد

   پیوند بين ابرو هايم را برداشته ام

   اما خيالت تخت 

   می توانی به اسم بتراشيم

  " دوشيزه ناکام "

   راحت باش ,ديگر دوست ندارم

   فقط فاصله ها نزديک است

   و دستها عبور نمی کنند

  اين روز ها حس می کنم

   شماره شده ام

   چند رقم پشت هم و

   مدام می پرسم

   اگر بميرم اسمم از دفترچه خاطراتت ...............

   بعد يادم می ايد که تو سالهاست  دفترچه ات را گم کرده ای

   شايد به خاطر , بخاطر سپردن شماره ۴

   نيازی به کاغذ نباشد.

 

 

 

 

 

 

 

  
نویسنده : نازبانو ; ساعت ۱:۳۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٤